یک سوال و مشکل بزرگی که نه تنها افراد حقیقی بلکه صاحبان کسب و کارها نیز از من می پرسند این است که ادعا می کنند در کسب و کار خود یکی از بهترین ها هستند اما به درستی توسط افراد شناخته و یافته نمی شوند و سوال آن ها اینجاست که چه کار باید انجام دهند؟ در این نوشته در این مورد برای شما نکاتی را می نویسم. خود را به جای مشتری خود بگذارید. مشتری ، اولین کاری که می کند تا کسب و کار مورد نیاز خود را پیدا کند چه کاری است؟

ادامه مطلب